Analýza léčiv

Výukový program je určen studentům při studiu analytické chemie a kontroly chemických léčiv. V programu jsou prezentovány kvalitativní i kvantitativní metody analýzy doplněné četnými obrazovými přílohami, interaktivními schématy a praktickými videozáznamy. Materiál předkládá studentům nejen principy metod, konkrétní aplikace, praktické provedení, ale i metody zpracování výsledků včetně postupu zpracování v tabulkovém procesoru.

Student tak může ověřit svoje teoretické poznatky a připravit se lépe na povolání.

Program je dostupný na http://anl.zshk.cz.

Analýza léčiv

 
loga