Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný zdravotní laborant je kvalifikovaný pracovník, určený pro samostatnou práci v klinických a neklinických laboratořích, který vykonává svoji práci zodpovědně, čestně a na vysoké profesionální úrovni. Svou práci cíleně zaměřuje na laboratorní činnost v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany veřejného zdraví a pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Obsah vzdělání je zaměřen na zvládnutí analýz biologického materiálu za použití nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky.

Absolvent je připravován pro výkon práce v následujících laboratořích:

 • klinická biochemie
 • hematologie
 • imunohematologie a transfuzní služba
 • histologie a cytologie
 • mikrobiologie
 • imunologie
 • molekulární biologie a genetika
 • laboratoře zdravotních ústavů
 • laboratoře se zaměřením na veterinární medicínu
 • laboratoře potravinářského a vodárenského průmyslu
 • laboratoře výzkumných ústavů a vysokých škol
 
loga