Farmakobotanická zahrada

Vzdělávací program „Farmakobotanická zahrada“ je součástí osnovy výuky předmětu Farmaceutická botanika. Představuje její podstatnou a studijně nejnáročnější část – systematiku zdravotnicky významných krytosemenných rostlin. Získané poznatky student uplatňuje v profilových předmětech vyššího odborného i vysokoškolského farmaceutického studia. Počítačový program mu bude informační databází i v profesionální praxi.

Fotodokumentace zahrnutá do programu vznikala v původních lokalitách i specializovaných zahradách a národních parcích v různých částech světa. Je integrální složkou lekce a spolu s textem, případně komentářem pedagoga posiluje vnímavost a pochopení probíraného tématu. Obsahuje 500 originálních fotografií s popisem. Program je doplněn kresbami a schématy, slovníkem odborných termínů a souborem kontrolních otázek určených k zhodnocení studentových poznatků získaných především samostudiem.

Program je dostupný na http://fab.zshk.cz.

Farmakobotanická zahrada

 
loga