Diplomovaný zubní technik

Absolvent má předpoklady pro samostatné zvládnutí práce, pro vedení asistenta zubního technika, pro spolupráci s pracovníky týmu stomatologických pracovišť ve zdravotnictví i pro další osobní profesní růst.

Absolvent je připraven pro činnosti bez odborného dohledu:

  • zhotovování zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků i provádění jejich oprav,
  • zpracovávání všech hlavních a pomocných stomatologických materiálů užívaných v zubním lékařství,
  • obsluhu zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby,
  • podílení se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby,
  • poskytnutí předlékařské první pomoci (v rozsahu odborné způsobilosti) a spolupráci při lékařské první pomoci, pro racionální jednání v situacích obecného (veřejného) ohrožení.

Absolvent se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a soukromých zubních laboratoří a to v rozsahu stanoveném pro výkon povolání zubního technika zákonem č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále se může uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci protetických materiálů odborných firem.

 
loga