Ošetřovatelství

Výukový program Ošetřovatelství navazuje na Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče a doplňuje jej.

Program je dostupný na http://ose.zshk.cz.

K již vzniklým popisům onemocnění z oborů interna, chirurgie, pediatrie a psychiatrie byly připraveny popisy klinických stavů v oborech:

  • gynekologie a porodnictví
  • ORL
  • oční
  • kožní
  • infektologie

K jednotlivým popisům onemocněním byly zpracovány kazuistiky.

Nově vznikly kapitoly:

  • Ošetřovatelská anamnéza
  • Ošetřovatelské postupy
  • Edukace

Ošetřovatelstní

 
loga