Diplomovaná všeobecná sestra

Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra jsou způsobilí k plnění role a funkcí všeobecné sestry.

Všeobecné sestry jsou připraveny:

  • samostatně pomáhat pacientům, rodinám a skupinám při zajišťování a dosahování jejich fyzického, mentálního a společenského potenciálu v rámci kontextu prostředí, ve kterém žijí a pracují,
  • vykonávat funkce, které zlepšují a udržují zdraví klientů, pacientů, a předchází onemocněním,
  • vyhodnocovat, plánovat a poskytovat profesionální péči v období nemoci a rekonvalescence,
  • povzbuzovat aktivní zapojení jednotlivců, společenských skupin a komunit do všech aspektů zdravotní péče a tím posilovat samostatnost a odpovědnost při zachování důrazu na zdravé zdravotní prostředí.

Absolventi jsou připraveni samostatně poskytovat celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu dospělým i větším dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální a komunitní péče. Dále jsou připraveni, ve spolupráci s lékařem, podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.

Absolventi jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi všeobecné sestry na žádoucí úrovni a rozvíjet své vědomosti, dovednosti a postoje v rámci dalšího vzdělávání a podporovat tak svůj profesionální růst.

Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra pracují přesně a precizně, disponují sebekontrolou a sebeovládáním, mají organizační schopnosti, při jednání s lidmi projevují jistotu a pohotovost, kultivovanost vystupování a úpravu zevnějšku.

 
loga