Realizační tým

PaedDr. Soňa Lamichová, hlavní manažer projektu, jazykový redaktor
Mgr. Jana Heřmanová, hlavní koordinátor

Realizační tým DFA

PharmDr. Ladislava Černá, koordinátor týmu DFA, autor

Autoři:

 • Mgr. Hynek Dostál, Ph.D., VOŠZ Hradec Králové
 • PharmDr. Hana Havlová, VOŠZ Hradec Králové
 • Prof. RNDr. Luděk Jahodář, Ph.D. (Pharm.), FaF Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • Luděk Jahodář ml.
 • PharmDr. Helena Ryglová
 • Ing. Helena Šafrová, VOŠZ Hradec Králové
 • Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D., FaF Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Odborní konzultanti:

 • PharmDr. Jan Martin, Ph.D., FaF Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • Lenka Stejskalová
 • PharmDr. Jiří Šafra, Ph.D., FaF Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • Hana Šubrová
 • PharmDr. Lenka Uhlířová
 • PharmDr. Jana Vacková, Nemocniční lékárna FN
 • PharmDr. Doris Vokurková, Ph.D.

Realizační tým DVS:

Mgr. Blanka Kadeřávková, koordinátor autorských týmů

Autoři:

 • PhDr. et Mgr. Eva Benešová
 • Mgr. Miroslava Dlabáčková
 • Mgr. Vladimíra Dlouhá
 • Mgr. Martina Dohnalová Havlíková
 • Mgr. Jana Heřmanová
 • Mgr. Blanka Kadeřávková
 • Mgr. Gabriela Kadrmasová
 • Mgr. Erika Košťálová
 • MUDr. Miroslava Králová, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Lankašová
 • Mgr. Lada Leláková
 • Bc. Milena Marešová
 • Mgr. Zdeňka Matějovská
 • MUDr. David Neumann, Ph.D.
 • Mgr. Petra Plašilová
 • Mgr. Eva Strnadová
 • Mgr. Jaroslava Štěpánová
 • Mgr. Gabriela Trejtnarová
 • Mgr. Alena Trundová
 • Mgr. Markéta Vojtová
 • Mgr. Šárka Zemanová

Odborní konzultanti:

 • Dana Altmanová
 • MUDr. Jitka Černohorská, TRF oddělení FN
 • Věra Drábková
 • Ivana Dvorská
 • MUDr. Petr Dvořák, Ph.D., Radiologická klinika FN
 • Blanka Hanušová, sestra Dětská klinika FN
 • MUDr. Lucie Horáková, 1. Interní kardioangiologická klinika
 • MUDr. Miroslava Králová, Ph.D., Odd. dětské chirurgie a traumatologie
 • Jana Krpatová, Klinika nemocí kožních a pohlavních
 • Mgr. Ivana Kupečková, MBA, vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Bc. Monika Kyselová, Stomatologická klinika
 • MUDr. Miloslava Mešková
 • MUDr. Martina Miklošová, 1. Interní kardioangiologická klinika
 • MUDr. David Neumann, Ph.D., Dětská klinika
 • Bc. Jitka Nováková, vrchní sestra Dětské kliniky
 • Bc. Jitka Pánková, staniční sestra JIP GMK
 • MUDr. Zbyšek Pavelek, Neurologická klinika
 • Květa Prouzová, DiS., vrchní sestra Stomatologické kliniky
 • MUDr. Pavel Rejtar, Ph.D., Radiologická klinika
 • Bc. Ivana Roďanová, vrchní sestra Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku
 • Jana Springerová
 • Ivana Stránská, Oční klinika
 • Marie Strejcová
 • Hana Šubrová
 • Miroslava Tichá
 • Bronislav Vavřinka
 • Veronika Vilímská
 • Jana Žabokrtská
 • Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D., Radiologická klinika

Realizační tým DZL:

MUDr. Eva Budayová, koordinátor týmu, autor

Autoři:

 • Ing. Aleš Bačina, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
 • MUDr. Eva Budayová, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
 • Bc. Soňa Vokatá, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

Odborní spolupracovníci:

 • MUDr. Jitka Černohorská, Transfuzní oddělení FN
 • RNDr. Marcela Drahošová, Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Hana Kotlandová, Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D., Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Aneta Šumpichová, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
 • RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D., Gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • RNDr. Martina Vašatová, Ph.D., Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • PharmDr. Doris Vokurková, Ph.D., Ústav klinické imunologie a alergologie
 • PharmDr. Barbora Voxová, Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Bc. Jana Žabokrtská, Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové

Realizační tým DZT:

Vladimíra Kalousová, koordinátor týmu

Autoři:

 • Doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc., autor
 • Irena Brablecová, autor
 • Bc. Lenka Čechová, autor
 • Bc. Petra Doubravová, autor
 • Věra Ledecká, autor
 • Monika Pitterová, autor
 • Věra Romportlová, autor
 • Odborní konzultanti:
 • Jakub Bittner, DiS.
 • Petra Doulíková, DiS.
 • MUDr. Miroslav Kalous
 • MDDr. Eva Kalousová
 • MUDr. Mounajjed, D.D.S., Ph.D., D.C.M. klinika s.r.o., Hradec Králové
 • MUDr. Tomáš Vosáhlo, Zubní studio, Hradec Králové
 
loga